Mazda3

Toyota a Mazda uzavreli obchodnú a kapitálovú dohodu

07. augusta. 2017
1363 novinky
seats

Tokio 4. augusta 2017 – Spoločnosti Toyota Motor Corporation (Toyota) a Mazda Motor Corporation (Mazda) podpísali dnes dohodu o uzatvorení obchodného a kapitálového spojenectva, ktorej cieľom je ďalšie posilnenie ich pretrvávajúcej partnerskej spolupráce.

Dnešná dohoda je dôkazom pozitívneho výsledku dvojročných rokovaní o spolupráci medzi oboma spoločnosťami a predstavuje míľnik na ceste k ďalšiemu udržateľnému posilneniu a urýchleniu partnerskej spolupráce.

Konkrétne sa obe spoločnosti dohodli na týchto bodoch: 1) založenie spoločného podniku na výrobu automobilov v USA, 2) spoločný vývoj technológií pre elektrické vozidlá, 3) spoločný vývoj technológií pre automobily pripojené k internetu, 4) spolupráca na pokročilých bezpečnostných technológiách a 5) rozšírenie komplementárnych výrobkov.

Okrem urýchlenia a posilnenia dlhodobej spolupráce sa spoločnosti Toyota a Mazda zároveň dohodli na vytvorení kapitálového spojenectva, v rámci ktorého si obe strany zachovajú svoju nezávislosť a rovnoprávnosť. Dohodli sa, že v rámci tohto kapitálového prepojenia spoločnosť Toyota upíše a prostredníctvom tretej strany nadobudne novo vydané akcie spoločnosti Mazda, ktorá upíše a prostredníctvom tretej strany nadobudne vlastné akcie spoločnosti Toyota v rovnakej hodnote ako akcie spoločnosti Mazda. Hodnota obojstranne nadobudnutých akcií bude totožná.

Prezident spoločnosti Toyota Akio Toyoda pri príležitosti uzatvorenia dohody uviedol: „Najväčším prínosom nášho partnerstva so spoločnosťou Mazda je to, že sme našli nového partnera, ktorý má naozaj vrúcny vzťah k automobilom. V spoločnosti Toyota to zároveň podnietilo súťaživého ducha a zvýšilo našu túžbu nedopustiť, aby bola Mazda lepšia ako my. Toto je partnerstvo, v rámci ktorého budú milovníci automobilov spolupracovať na výrobe stále lepších vozidiel. Zároveň je zhmotnením nášho želania nikdy nedopustiť, aby sa z automobilov stal spotrebný tovar.“

Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Mazda Masamiči Kogai vyhlásil: „Nič by ma nepotešilo viac než to, ak by sme prostredníctvom tohto spojenectva dokázali stimulovať automobilový priemysel a získať ďalších nadšencov pre automobily – a to spojením dvoch partnerov so súťaživým duchom, ktorí sa budú navzájom stále podnecovať, čo povedie k inováciám a podpore nadaných ľudí aj vedúcich pracovníkov.“

Automobilový priemysel musí riešiť čoraz väčšie problémy, ako sú prísnejšie ekologické a bezpečnostné predpisy pre nové vozidlá, vstupovanie konkurentov z iných priemyselných odvetví na trh, či diverzifikácia firiem zameraných na mobilitu. S ohľadom na budúcnosť odvetvia a okrem využitia vlastných silných stránok na ďalšie zdokonaľovanie technológií a posilnenie základov svojho podnikania chcú spoločnosti Toyota a Mazda dosiahnuť prehĺbenie spolupráce a trvalo udržateľného rastu práve prostredníctvom partnerstva, ktoré im má pomôcť čeliť týmto naliehavým výzvam a spoločne ich prekonávať.

Spoločnosti Toyota a Mazda uzavreli 13. mája 2015 dohodu o vybudovaní nepretržitej partnerskej spolupráce, ktorá bude prínosná pre obe strany v podobe využívania zdrojov oboch spoločností a vzájomného dopĺňania si výrobkov a technológií s cieľom vyrábať čoraz atraktívnejšie vozidlá. Odvtedy obe spoločnosti rokovali o rôznych oblastiach spolupráce, ktorá bude z dlhodobého hľadiska založená na princípe vybudovania rovnocenného a vzájomne výhodného vzťahu.

V strednodobom až dlhodobom horizonte vznikne medzi oboma spoločnosťami obojstranne prínosný vzťah, ktorý bude rešpektovať autonómiu a rovnoprávnosť každej strany a smerovať k úspešnej realizácii spoločne dohodnutých projektov. S cieľom vytvárať nové hodnoty pre budúcnosť mobility obe spoločnosti urýchlia a posilnia obojstrannú spoluprácu ako dlhodobí partneri, a snahou prekonávať očakávania zákazníkov budú prispievať k rozvoju trvalo udržateľnej spoločnosti.

Podrobnosti dohody o obchodnom spojenectve

1) Založenie spoločného podniku na výrobu automobilov v USA
V rámci nového spojenectva sa spoločnosti Toyota a Mazda dohodli na založení spoločného podniku na výrobu automobilov v Spojených štátoch amerických, na ktorom sa každá strana bude podieľať rovnakou finančnou čiastkou. Závod by mal mať odhadovanú ročnú výrobnú kapacitu približne 300 tisíc kusov. Obe spoločnosti momentálne čakajú na povolenia príslušných štátnych úradov a po ich získaní sa začnú zaoberať podrobnosťami plánu, ktorého cieľom je spustiť prevádzku nového závodu v roku 2021. Závod si vyžiada investíciu v celkovej výške približne 1,6 miliardy dolárov (1,35 miliardy eur) a vytvorí až 4 000 pracovných miest. Okrem spolupráce v oblasti produktov a technológií, ktorá už medzi Toyotou a Mazdou existuje, majú obe spoločnosti v úmysle vďaka tejto novej výrobnej spolupráci zvýšiť aj svoju konkurencieschopnosť v oblasti výroby.

Spoločnosť Mazda by v novom závode chcela vyrábať crossovery, ktoré uvedie ako novinku na severoamerický trh, zatiaľ čo spoločnosť Toyota tu plánuje pre ten istý trh vyrábať model Corolla.

Výrobou vozidiel v USA chce spoločnosť Mazda vybudovať výrobnú štruktúru, ktorou posilní svoj rast v Severnej Amerike. Tieto aktivity jej umožnia rýchlejšie reagovať na potreby zákazníkov v závislosti od regiónu a modelu.

Spoločnosť Toyota sa chce ďalším rozšírením svojich výrobných kapacít v USA venovať posilneniu riadenia firmy, ktoré bude mať bližšie k tomuto regiónu, a lepšie tak reagovať na rozrastajúci sa severoamerický trh. Vo svojom novom závode v mexickom Guanajuate, ktorý je momentálne vo výstavbe, plánuje Toyota vyrábať namiesto Corolly model Tacoma. Na tamojší plán investícií a zamestnanosti spoločnosti Toyota to nebude mať žiadny podstatný vplyv.

2) Spoločný vývoj technológií pre elektrické vozidlá
Vzhľadom na rastúci celosvetový dopyt po elektromobiloch a zvyšujúce sa očakávania od týchto vozidiel sa spoločnosti Toyota a Mazda budú venovať spoločnému rozvoju technológií pre základnú štruktúru konkurencieschopných elektrických vozidiel, pričom si budú voľne a aktívne vymieňať odborné poznatky. Tieto technológie umožnia obom automobilkám rýchle reagovať na aktuálne predpisy a trhové trendy v jednotlivých krajinách. Konkrétne podrobnosti vzájomnej spolupráce budú určené v jej neskoršej fáze.

3) Spoločný vývoj technológií pre automobily pripojené k internetu
Spoločnosti Toyota a Mazda budú spoločne pracovať na vývoji technológií pre systémy palubných informačno-zábavných multimédií, čím sa budú pripravovať čoraz intenzívnejšie využívanie palubných informačných technológií ako aj narastajúci dopyt po komunikačných technológiách s pripojením na internet. Okrem toho bude Toyota spolupracovať so spoločnosťou Mazda v oblasti svojich technológií V2V („vehicleto-vehicle“), ktoré sa týkajú komunikácie medzi vozidlami, a technológií V2I („vehicle-to-infrastructure“) pre komunikáciu medzi vozidlom a infraštruktúrou, pričom konečným cieľom je vytvoriť mobilnú spoločnosť bez nehôd.

4) Spolupráca na pokročilých bezpečnostných technológiách
Spoločnosť Mazda v súčasnosti dodáva spoločnosti Toyota v Severnej Amerike kompaktný sedan. Toyota bude zasa dodávať kompaktnú úžitkovú dodávku typu „two-box“ spoločnosti Mazda v Japonsku. Okrem toho obe firmy preskúmajú možnosti ďalších komplementárnych výrobkov na celosvetovej úrovni.

Podrobnosti o kapitálovom spojenectve

Na základe dohody bude cieľom oboch spoločností rozvoj trvalo udržateľnej spolupráce, maximálna súčinnosť podnikania a kapitálové spojenectvo prostredníctvom nižšie uvedeného vzájomného získania akcií.

Spoločnosť Toyota prostredníctvom tretej strany nadobudne 31 928 500 novo vydaných kmeňových akcií spoločnosti Mazda (podiel 5,05 % na základe emisie akcií po navýšení kapitálu; celková hodnota 50 miliárd jenov, t.j. vyše 382 miliónov eur).

Spoločnosť Mazda prostredníctvom tretej strany získa vlastné akcie spoločnosti Toyota, ktoré budú mať rovnakú hodnotu ako akcie spoločnosti Mazda získané Toyotou (podiel 0,25 % na základe emisie akcií).

 

Obe spoločnosti plánujú využiť výnosy z navýšenia kapitálu a predaja vlastných akcií prostredníctvom tretích strán na čiastočné financovanie kapitálových výdajov spojených so založením spoločného podniku na výrobu automobilov v USA.

Obe spoločnosti zároveň zvážia ďalšie posilnenie svojho kapitálového spojenectva v súlade s priebehom ich obchodného spojenectva.

Časový harmonogram
1) Dátum podpísania dohody: piatok 4. augusta 2017
2) Predpokladaný dátum nadobudnutia akcií (dátum splatnosti): pondelok 2. októbra 2017.

Najčastejšie čítané články

Mazda3: Príbeh úspechu pokračuje

24. marca. 2014 | 12721 novinky

- Kompaktný model značky Mazda získal cenu Red Dot...

Predĺžená záruka

15. júna. 2016 | 12316 novinky

Vážení zákazníci,v snahe neustáleho zlepšovania na...

Spoločnosť Mazda predstaví v Ženeve tri modely

01. februára. 2017 | 10837 novinky

Leverkusen, 1. februára 2017. Spoločnosť Mazda sa...

Tri ocenenia Red Dot 2015 pre tri nové Mazdy

01. apríla. 2015 | 9806 novinky

- tento rok sa uznania od prestížneho dizajnového...