Elektromobil Mazda MX-30 ako náhradné vozidlo počas pravidelných servisných prehliadok zdarma