Mazda3

Právna ochrana

Právne ustanovenia

Venujte, prosím, pozornosť týmto poznámkam: Spoločnosť Mazda Motors Logistics Europe, NV Slovenská republika si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v technických údajoch a zariadeniach. Všetky zobrazené technické údaje sa môžu líšiť a nemusia byť dostupné v SR.

Používanie fan page Mazda Slovensko na sociálnej siet Facebook

o Je dovolené meniť obrázky tým, že pridáte text pomocou aplikácie.
o Je dovolené ukladať na hard drive obrázky/zmenené obrázky.
o Nie je dovolené pridať kópiu, ktorá je ohováračská/urážlivá/hrubá.
o Nie je dovolené používať obrázky na komerčné účely

 

Používanie súborov cookie

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa stiahne do vášho počítača pri návšteve našej webovej stránky. Zaznamenáva miesta na našich webových stránkach, ktoré počítač navštívi, a dĺžku návštev.

Na našich stránkach používame súbory cookie ako vlastné, tak aj cudzie. Vlastné súbory cookie sú nastavené naším serverom a pomáhajú nám identifikovať, na ktorej stránke sa postupne nachádzate. Pomáhajú nám tiež vyvolať nastavenia vykonané pri predchádzajúcich návštevách. Zatiaľ čo cudzie súbory cookie sú nastavené inými servermi na server Mazda. Dodávateľov cudzích súborov cookie využívame na sledovanie vašej navigácie na našich stránkach. Tieto súbory sa zablokujú ľahšie ako vlastné súbory cookie.

Súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje a používajú sa na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík vo vzťahu k používaniu stránok návštevníkom. Súbory cookie nám pomáhajú stanoviť, aké sú naše webové stránky výkonné, a lepšie vám, jedinečnému návštevníkovi, prispôsobiť náš obsah.

Pokiaľ si prajete, môžete kedykoľvek pomocou rozhrania vášho prehliadača zablokovať všetky typy súborov cookie, vrátane cudzích súborov cookie. (Upozorňujeme vás, že niektoré funkcie našich webových stránok nemusia kvôli zablokovaným súborom cookie fungovať.)

U väčšiny počítačov môžete nastaviť buď automatické prijímanie všetkých súborov cookie, oznámenie vždy, keď by ste mali prijať súbory cookie, alebo automatické odmietanie všetkých súborov cookie. Najbežnejšie spôsoby nastavenia predvolieb týkajúcich sa súborov cookie na počítači sú uvedené nižšie. Tieto kroky sú odlišné pre používateľa počítačov Mac alebo v prípade, že váš internetový prehľadávač alebo verzia tu nie sú zobrazené. V prípade problémov nazrite do používateľskej príručky počítača alebo zavolajte na číslo zákazníckej linky, ktoré ste dostali spolu s dokumentáciou k počítaču.

 

Ak používate prehľadávač Netscape 6.0:

 1. Na hlavnom paneli kliknite na Úpravy, potom
 2. Predvoľby
 3. Kliknite na Spresniť
 4. Kliknite na Súbory cookie

 

Ak používate prehľadávač Internet Explorer 6.0:

 1. Zvoľte Nástroje, potom
 2. Možnosti internetu
 3. Kliknite na záložku Osobné údaje
 4. Kliknite na Vlastnú úroveň
 5. Kliknite na tlačidlo "Spresniť"
 6. Označte políčko "Prepísať automatickú správu súborov cookie" a podľa požiadaviek vyberte Prijať, Blokovať alebo Pýtať sa.

 

Ak používate prehľadávač Internet Explorer 5.0 alebo 5.5:

 1. Zvoľte Nástroje, potom
 2. Možnosti internetu
 3. Kliknite na záložku Zabezpečenie
 4. Kliknite na Vlastnú úroveň
 5. Choďte dolu na šiestu voľbu, aby ste zistili, akým spôsobom Internet Explorer 5 so súbormi cookie zaobchádza. Nastavenie môžete zmeniť podľa potreby na Povoliť, Zakázať alebo Pýtať sa.

 

 

Podmienky ukladania obrázkov Mazda3

Nahratím obrázku na internetovú stránku Mazda3 potvrdzujete, že máte oprávnenie používať tento obrázok. Taktiež potvrdzujete, že každá osoba na obrázku súhlasila s jeho použitím a dala svoj súhlas na jeho upravovanie a odoslanie. Potvrdzujete, že všetky práva k obrázku patria Vám.

Spoločnosť Mazda Motor Europe GmbH nie je zodpovedná za obrázky, ktoré boli vytvorené, upravované a odosielané prostredníctvom tejto internetovej stránky.

 

Systém "social bookmarking" ochrana súkromia AddThis

Výňatok zo zásad ochrany súkromia AddThis aktuálnych k 07.05.2009:

Aké informácie zhromažďujeme?

Počas všeobecného používania internetovej stránky, služieb ponúkaných na tejto internetovej stránke alebo v prípadoch uvedených nižšie, od všetkých používateľov alebo návštevníkov internetovej stránky zhromažďujeme osobné, demografické a preferenčné informácie, e-mailové adresy a iné osobné informácie, na základe ktorých možno identifikovať jednotlivca ("osobné údaje"). Všetci používatelia musia súhlasiť s príslušnými podmienkami služby uvedenými na stránke.

Okrem toho zhromažďujeme určité informácie, ktoré nemôžu byť použité na osobnú identifikáciu žiadneho používateľa, a ktoré môžu byť poskytnuté tretím osobám. Takéto neosobné údaje zvyčajne zahŕňa súhrn, zhrnutie alebo iné obvyklé údaje, a môžu zahŕňať napríklad štatistiky používateľov, informácie o type internetového prehliadača používateľa a bližšie neurčené modely použitia. Taktiež zhromažďujeme neosobné údaje o IP adrese každého používateľa, ktoré slúžia ako pomoc pri diagnostike problémov s naším serverom a pri prevádzke našej internetovej stránky.

Pri používaní internetovej stránky môžeme vytvoriť "cookies" vo Vašom počítači za účelom uľahčenia a udržiavania Vašej aktuálnej užívateľskej relácie, a môžeme zhromažďovať osobné údaje použitím týchto cookies za účelom Vašej identifikácie v súvislosti s internetovou stránkou a na sledovanie používania internetovej stránky pre účely v súlade s týmito zásadami.

Každý používateľ poskytujúci osobné údaje potvrdzuje, že má vyše 13 rokov. Nezhromažďujeme alebo neuchovávame osobné údaje jednotlivcov, o ktorých vieme, že sú mladší ako 13 rokov, a žiadna časť našej internetovej stránky nie je navrhnutá na zaujatie osôb mladších ako 13 rokov. Ochrana súkromia detí je pre nás veľmi dôležitá. Preto, ak získame informáciu, že je niektorý používateľ mladší ako 13 rokov, prijmeme opatrenia na odstránenie osobných údajov užívateľa z našej databázy a na zamedzenie používania internetovej stránky užívateľom.

Celé znenie zásad ochrany súkromia nájdete na //www.addthis.com/privacy

 

Informácie o produktoch a manuál

 

Pri sledovaní vizualizovaných návodov (videí) o funkciách vozidla Mazda vezmite prosím do úvahy nasledujúce body:

 

Upozorňujeme vás na to, že vaše vozidlo Mazda nemusí byť vybavené všetkými funkciami, ktoré sú zobrazené vo videách.

 

Túto funkciu nepoužívajte počas jazdy vo vašom motorovom vozidle. Používanie systému počas jazdy môže odviezť pozornosť vodiča a spôsobiť stratu kontroly nad riadením, čo môže viesť k nehode, vážnemu zraneniu, alebo smrti.

 

Tieto informácie zobrazujú niektoré z jedinečných vlastností a funkcií vášho vozidla Mazda. Videá dopĺňajú návod na použitie, aby vám čo najlepšie vysvetlili, ako dosiahnuť pôžitok z jazdy vašou Mazdou. Informácie však nenahrádzajú návod na použitie vášho vozidla Mazda.V návode na použitie sa dozviete viac o funkciách, dôležitých bezpečnostných informáciách, jazdy za rôznych podmienok na ceste, prevádzke a údržbe.

 

V návode na použitie nájdete aj niekoľko VAROVANÍ, UPOZORNENÍ a POZNÁMOK. VAROVANIE označuje situáciu, ktorá môže v prípade ignorovania varovania spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. UPOZORNENIE označuje situáciu, kedy ignorovanie upozornenia môže mať za následok ujmu na zdraví alebo poškodenie vozidla, alebo oboje. POZNÁMKA obsahuje informácie a niekedy navrhuje, ako ešte lepšie využiť vaše vozidlo.

 

Doplnkové systémy a funkcie nenahrádzajú riadne vedenie vozidla; funkčnosť systémov môže závisieť od premávky, poveternostných podmienok a spôsobu jazdy.

 

Všetky informácie, špecifikácie, fotografie a obrázky platia v čase vydania. Mazda si vyhradzuje právo meniť špecifikácie alebo dizajn bez predchádzajúceho upozornenia a bez akejkoľvek zodpovednosti.

 

Informácia podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Mazda Motor Logistics Europe NV konajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom jej organizačnej zložky Mazda Motor Logistics Europe NV, organizačná zložka, so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 671 207 (ďalej len „MMSK“), ako prevádzkovateľ informačného systému týmto poskytuje dotknutým osobám informácie v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”).

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je súhlas dotknutej osoby udelený MMSK podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému

Mazda Motor Logistics Europe NV, so sídlom 162, Willebroek, Belgicko, zapísaná v registri právnických osôb pod číslom 0406.024.21 (Mechelen), konajúca na území Slovenskej Republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky

Mazda Motor Logistics Europe NV, organizačná zložka, so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 671 207

2. Účelom spracovania osobných údajov

je ich zaradenie do databázy prevádzkovateľa na ich ďalšie spracovanie za účelom

 • (i) kontaktovania pri zvolávacích servisných akciách MAZDA, prieskumoch trhu a zabezpečovania spokojnosti zákazníka,
 • (ii) ponúkania výrobkov a služieb prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku podľa zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákony o obchode na diaľku“).

3.    Zoznam spracúvaných osobných údajov

MMSK spracúva v informačnom systéme nasledujúce osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou: titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail

4.    Poučenie o dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje

Udelenie súhlasu MMSK na spracúvanie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné a dotknutá osoba nemá povinnosť osobné údaje, ktoré majú byť spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, MMSK poskytnúť. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený MMSK môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Platnosť súhlasu je obmedzená na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

5.    Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a príjemcov, ktorým MMSK poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb

 • 1. DIMAR CZ s.r.o., so sídlom Vyšehradská 1349/2, Praha 2, Česká republika, IČ: 24733385
 • 2. Ipsos Marktforschung GmbH, so sídlom Handelsregister Frankfurt am Main, Spolková republika Nemecko, číslo zápisu v príslušnom registri: HRB 87354
 • 3. Annscom GmbH, Centroallee 263b, 46047 Oberhausen, Spolková republika Nemecko, číslo zápisu v príslušnom registri: HRB 24 8181;
 • 4. Media Force, s.r.o., so sídlom Veselská 699, Praha 9, Česká republika, IČ: 26739151
 • 5. Mazda Europe Service Mondial Assistance s.r.o. so sídlom Na Maninách 7, Praha 7, Česká republika, IČ:25622871
 • 6.    Nezverejnenie osobných údajov
  MMSK osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov nezverejňuje.

7.    Prenos osobných údajov dotknutej osoby v rámci EU

Osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov sú predmetom prenosu osobných údajov iba v rámci štátov Európskej únie.

8.    Poučenie o právach dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje zákon o ochrane osobných údajov, najmä ustanovenie § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod,
 • c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • e)    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • f)    likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • g)    likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • h)    blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má súčasne právo v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa namietať voči:

 • a)    spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • b)    využívaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 • c)    poskytovaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

V zmysle ustanovenia § 28 ods. 4 a 5 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek:

 • a)    namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný, ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • b)    namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa ustanovenia § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

Právne ustanovenia

Venujte, prosím, pozornosť týmto poznámkam: Spoločnosť Mazda Motors Logistics Europe NV Slovenská republika si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v technických údajoch a zariadeniach. Všetky zobrazené technické údaje sa môžu líšiť a nemusia byť dostupné v SR.

 

Používanie fan page Mazda Slovensko na sociálnej siet Facebook


o Je dovolené meniť obrázky tým, že pridáte text pomocou aplikácie.
o Je dovolené ukladať na hard drive obrázky/zmenené obrázky.
o Nie je dovolené pridať kópiu, ktorá je ohováračská/urážlivá/hrubá.
o Nie je dovolené používať obrázky na komerčné účely

 

Informácie o produktoch a manuál

 

Pri sledovaní vizualizovaných návodov (videí) o funkciách vozidla Mazda vezmite prosím do úvahy nasledujúce body:

 

Upozorňujeme vás na to, že vaše vozidlo Mazda nemusí byť vybavené všetkými funkciami, ktoré sú zobrazené vo videách.

 

Túto funkciu nepoužívajte počas jazdy vo vašom motorovom vozidle. Používanie systému počas jazdy môže odviezť pozornosť vodiča a spôsobiť stratu kontroly nad riadením, čo môže viesť k nehode, vážnemu zraneniu, alebo smrti.

 

Tieto informácie zobrazujú niektoré z jedinečných vlastností a funkcií vášho vozidla Mazda. Videá dopĺňajú návod na použitie, aby vám čo najlepšie vysvetlili, ako dosiahnuť pôžitok z jazdy vašou Mazdou. Informácie však nenahrádzajú návod na použitie vášho vozidla Mazda.V návode na použitie sa dozviete viac o funkciách, dôležitých bezpečnostných informáciách, jazdy za rôznych podmienok na ceste, prevádzke a údržbe.

 

V návode na použitie nájdete aj niekoľko VAROVANÍ, UPOZORNENÍ a POZNÁMOK. VAROVANIE označuje situáciu, ktorá môže v prípade ignorovania varovania spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. UPOZORNENIE označuje situáciu, kedy ignorovanie upozornenia môže mať za následok ujmu na zdraví alebo poškodenie vozidla, alebo oboje. POZNÁMKA obsahuje informácie a niekedy navrhuje, ako ešte lepšie využiť vaše vozidlo.

 

Doplnkové systémy a funkcie nenahrádzajú riadne vedenie vozidla; funkčnosť systémov môže závisieť od premávky, poveternostných podmienok a spôsobu jazdy.

 

Všetky informácie, špecifikácie, fotografie a obrázky platia v čase vydania. Mazda si vyhradzuje právo meniť špecifikácie alebo dizajn bez predchádzajúceho upozornenia a bez akejkoľvek zodpovednosti.