Mazda3

Vydavateľ

Vydavateľ


Mazda Motor Logistics Europe NV, organizačná zložka
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika
Infolinka: 0800 120 157
Email: info@mazda.sk
Vedúci organizačnej zložky: Alexej Kiriakovský
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č.1409/B
IČO: 36 671 207